Select Page

Ons besigheid is die vervaardiging van klein kaliber ammunisie vir Jagters, Sport skuts, Sekuriteit industrie en hand wapen ammunisie vir sport skiet en self verdediging.

Produksie sal begin Mei 2019
Gelisensieer om tans 35 kalibers te vervaardig, verdere lisensies sal voor aansoek gedoen word.
Ons sal beide kompetisie en premium graad ammunisie vervaardig.
Ons skop af met 30.06 Springfied, 308Win, 243Win, 223Remmington, 9mmP, en 38 Spl. Kalibers sal 2 maandeliks bygevoeg word.

Vervaardig deur Suid Afrikaners, vir Suid Afrikaners.

Our business is to manufacture small arms ammunition for Hunters, Sport shooters, Security industry and hand gun ammunition for Sport shooting and self-defence.

Production will start May 2019.

Licenced to manufacture 35 calibers, more licenses will be applied for.

We will be manufacturing both Match and Premium grade ammunition.
We will kick off with 30.06 Springfield, 308Win, 243Win, 223Remmington, 9mmP, 38 Spl.

Manufactured by South Africans for South Africans.

Contact Info

 Email: johan@badgerammuniton.co.za

Tel: 011 929 6220

Sel: 071 844 1911